Blog

Het trillingsarm heien van stalen buispalen, neemt vrijwel altijd trillingen met zich mee. Door trillingsarm te heien houden wij de overlast voor de buurt minimaal. Wij heien vrijwel op elke locatie, mede doordat onze heimachine overal kan komen. Bijvoorbeeld bij funderingsherstel