Palen heien

Palen Heien is het in de grond slaan van een stalen of houten of betonnen damwand of heipaal voor een nieuwe fundering bijvoorbeeld voor een uitbouw.

Het palen heien gebeurt meestal met een heistelling door van boven te slaan met een heiblok of hydraulische-impacthamer op de kop van de paal of in de paal laten vallen van een valblok, of met een trilblok, welke door trillingen de paal of damwand de grond in drijft.

Als er niet goed geheid wordt, kan de heipaal kapot geheid worden en kunnen er trillingen in de omgeving onstaan. Om het gevaar van het kapot heien van de paalkop te reduceren kan een mutsvulling gebruikt worden. Dit samendrukbare materiaal dempt de piek van de klap en verdeelt de kracht over een langere tijdsperiode.

Funderingspalen kunnen behalve geheid ook geschroefd of geboord worden. Alternatieven voor damwanden zijn drukken of trillen. Zie voorbeelden onder projecten

palen heien

Op https://www.omgevingsloket.nl/ vindt u meer informatie betreft palen heien en vergunningen

Vergunningsvrij uitbouwen maar een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger gebouwd worden dan 30 cm boven de hoogte van de eerste woonlaag.